Wójt Gminy

Bedlno 24

99-311  Bedlno

 

                                                            I N F O R M A C J A

                                             o wyniku  naboru  na  wolne   kierownicze stanowisko  urzędnicze 

                                               Sekretarz Gminy Bedlno

 

 

 

                Stosownie do art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U z 2014r, poz. 1202) podaje się informację o wyniku  przeprowadzonego naboru:

 

 

W wyniku  zakończenia procedury naboru  na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy Bedlno informuje się,  iż w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły  do urzędu w terminie do dnia 02 października 2015 roku dwie oferty.

Po wstępnej ocenie spełniania wymagań formalnych i merytorycznych złożonych dokumentów jedna kandydatka została zakwalifikowana do dalszego postępowania.

W wyniku przeprowadzonej w dniu 07 października 2015 roku rozmowy kwalifikacyjnej  Komisja wyłoniła na stanowisko  Sekretarz Gminy Bedlno

 

                                Panią  KATARZYNĘ  GOLIS   zam.  Bedlno

Uzasadnienie :

 

Oferta złożona przez kandydatkę spełniała wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze.  W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja uznała, iż kandydatka wykazała się znajomością  zagadnień na przyszłym stanowisku pracy. Posiada doświadczenie i wiedzę z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.                     Jej kwalifikacje, doświadczenie zawodowe  i predyspozycje pozwalają na pracę na stanowisku kierowniczym – Sekretarza Gminy.

 

Postępowanie w ramach naboru przeprowadziła Komisja Konkursowa  w składzie:

- Przewodniczący -  Krzysztof Kołach,

- Sekretarz    Wanda Pejas,

- Członek – Aneta Ciężarek,

- Członek – Teresa Wasiak,

 

                                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                              mgr inż.  Krzysztof   Kołach                       

Bedlno, dnia 2015.10.07

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-09 09:03:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-09 09:03:39
  • Liczba odsłon: 764
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680018]

przewiń do góry