Wójt Gminy

Bedlno 24

99-311  Bedlno

 

                                                            I N F O R M A C J A

                                             o wyniku  naboru  na  wolne   stanowisko  urzędnicze 

                                               podinspektor ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej


                Stosownie do art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U z 2014r, poz. 1202) podaje się informację o wyniku  przeprowadzonego naboru:

 

 

W wyniku  zakończenia procedury naboru  na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej informuje się,  iż w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły  do urzędu w terminie do dnia 18 lutego 2015 roku cztery oferty.

Po wstępnej ocenie spełniania wymagań formalnych i merytorycznych złożonych dokumentów jedna kandydatka została zakwalifikowana do dalszego postępowania.

W wyniku przeprowadzonej w dniu 20 lutego 2015 roku rozmowy kwalifikacyjnej  Komisja wyłoniła na stanowisko  podinspektora ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej

 

                                Panią  JANINĘ  WAWRZYŃCZAK   zam.  Łęki  Kościelne.


Uzasadnienie :

 

Oferta złożona przez kandydatkę spełniała wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja uznała, iż kandydatka jest osobą, która spełnia oczekiwane wymagania.

Umowa z wyżej wymienioną zawarta zostanie od dnia 25 lutego  2015 roku.

 

Postępowanie w ramach naboru przeprowadziła Komisja Konkursowa  w składzie:

- Przewodniczący -  Krzysztof Kołach,

- Sekretarz    Wanda Pejas,

- Członek – Aneta Ciężarek.

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                           mgr inż.  Krzysztof   Kołach                           

Bedlno, dnia 2015.02.20

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-20 11:41:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-20 11:41:48
  • Liczba odsłon: 1239
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332885]

przewiń do góry