Wójt Gminy

Bedlno 24

99-311  Bedlno

 

                                                            I N F O R M A C J A

                                             o wyniku  naboru  na  wolne   kierownicze stanowisko  urzędnicze 

                                             Sekretarz Gminy

 

 

 

                Stosownie do art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014r, poz. 1202 z późn.zm.) podaje się informację o wyniku  przeprowadzonego naboru:

 

 

W wyniku  zakończenia procedury naboru  na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy postępowanie konkursowe zostaje unieważnione.

 

Uzasadnienie :

 

W terminie określonym w ogłoszeniu nie wpłynęła do urzędu żadna oferta.

 

Postępowanie w ramach naboru przeprowadziła Komisja Konkursowa  w składzie:

- Przewodniczący -  Krzysztof Kołach,

- Sekretarz    Wanda Pejas,

- Członek – Aneta Ciężarek.

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                           mgr inż.  Krzysztof   Kołach                           

Bedlno, dnia 2015.06.25

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-25 10:46:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-25 10:46:10
  • Liczba odsłon: 803
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2679497]

przewiń do góry