O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA   GMINY  BEDLNO

 

 

                     Stosownie   do art.  61  § 4 Kodeksu  postępowania  administracyjnego ( Dz. U. Nr  98,  poz.  1071   z   2000 r.  z  póź. zm.)  i     art. 53  ust. 1  z   dnia  27 marca    2003 r.  o  planowaniu    i  zagospodarowaniu    przestrzennym   ( Dz. U. Nr 80,  poz. 717   z  2003 r.  z  póź.  zm.)

 

 

                                                        z a w i a d a m i a    s i ę

 

 

 że    w   dniu   2  września   2013  roku   na   wniosek   ENERGA -  OPERATOR  S.A.  Oddział w Płocku  ul. Wyszogrodzka  106, 09-400  Płock,  zostało  wszczęte    postępowanie   w  sprawie   ustalenia  lokalizacji   celu    publicznego   obejmującej   budowę  stacji  transformatorowej,  odgałęzienia  linii  napowietrznej  15 kV,  linii  kablowych nN oraz
oraz  przyłącza  kablowego  na  działkach  o nr  ewidencyjnych  107, 138, 139, 140, 157, 158  obręb 28 – Pniewo,  położonych w m. Pniewo,  gm. Bedlno

 

 

 

 

 

Bedlno, dnia  03.09.20113r.

 

 

                                                          Wójt  Gminy
                                                                                      mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jadwiga Pawlak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-05 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-05 15:18:40
  • Liczba odsłon: 784
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2686652]

przewiń do góry