O B W I E S Z C Z E N I E


WÓJTA GMINY BEDLNO
Stosownie do art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z póź. zm.) i art. 53 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z póź. zm.)z a w i a d a m i a s i ęże w dniu 27 marca 2008 roku na wniosek WINDPROJEKT Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego obejmującej: budowę przyłącza linii energetycznej kablowej SN 15 kV i słupów energetycznych, drogi dojazdowej z placem manewrowym , jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej oraz zjazdu z drogi powiatowej


Bedlno, dnia 27.03.2008 r.Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-28 13:01:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-28 13:02:17
  • Liczba odsłon: 991
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347267]

przewiń do góry