O B W I E S Z C Z E N I E


WÓJTA GMINY BEDLNO
Stosownie do art. . 53 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z póź. zm.)z a w i a d a m i a s i ęże w dniu 28 kwietnia 2008 roku zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego obejmującej: budowę linii napowietrznej 15 kV z przewodami PAS 50 mm² i stacji transformatorowej napowietrznej 15/04 kV w miejscowości Marynin i Wojszyce.


Bedlno, dnia 30.04.2008 r.Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-07 12:04:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-07 12:04:06
  • Liczba odsłon: 1102
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347411]

przewiń do góry