Wójt Gminy

Bedlno 24

99-311 Bedlno

 

 

I N F O R M A C J A

       o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze                                  

       ds. księgowości budżetowej.            

 

                Stosownie do art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku                     o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.    902 i z  2017 r. poz. 60, 1930 ) podaje się informację o wyniku przeprowadzonego naboru:

 

W wyniku  zakończenia procedury naboru  na wolne stanowisko urzędnicze – ds. księgowości budżetowej  informuje  się,  iż w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła do urzędu w terminie do dnia 05 grudnia 2017roku jedna oferta.

Po wstępnej ocenie spełniania wymagań formalnych i merytorycznych złożonych dokumentów kandydat został zakwalifikowany do dalszego postępowania.

W wyniku przeprowadzonej w dniu 7 grudnia  2017roku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja wyłoniła na stanowisko  ds. księgowości budżetowej 

 

Panią   Agnieszkę Tuwalską-Maciaszek  zam. Kutno

 

Uzasadnienie :

 

Oferta złożona przez kandydata spełniała wszystkie wymogi formalne                           i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze.  W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja uznała, iż kandydat posiada predyspozycję           i wiedzę z zakresu przyszłego stanowiska pracy.                                                 

Kandydatura w/w oceniona została przez członków komisji pozytywnie.

 

Postępowanie w ramach naboru przeprowadziła Komisja Konkursowa  w składzie:

- Przewodniczący -  Krzysztof Kołach,

- Sekretarz  –  Teresa Wawer,

- Członek – Aneta Ciężarek,

- Członek – Teresa Wasiak.

 

 

                                                              Wójt Gminy

 

Mgr inż. Krzysztof Kołach

Bedlno, dnia 2017.12.07.

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-07 13:35:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-07 15:14:44
  • Liczba odsłon: 741
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2686761]

przewiń do góry