Bedlno,dn.2017.09.12

 

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej Bedlno 24

99-311 Bedlno

 

 

I N F O R M A C J A

       o wyniku naboru na stanowisko kasjera.

               

 

                Stosownie do art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz. 902 z poź.zm.) podaje się informację o wyniku przeprowadzonego naboru:

 

 

W wyniku  zakończenia procedury naboru  na stanowisko kasjer  informuje  się,  iż w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie  w terminie do dnia 08 września 2017roku jedna oferta.

Po wstępnej ocenie spełniania wymagań formalnych i merytorycznych złożonych dokumentów kandydat został zakwalifikowany do dalszego postępowania.

W wyniku przeprowadzonej w dniu 12 września 2017roku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja wyłoniła na stanowisko  kasjera

 

Panią   Agnieszkę Nowicką-Wężyńską  zam.  Bedlno

 

Uzasadnienie :

 

Oferta złożona przez kandydata spełniała wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze.  W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja uznała, iż kandydat posiada predyspozycję i wiedzę z zakresu przyszłego stanowiska pracy.                                                 

Kandydatura w/w oceniona została przez członków komisji pozytywnie.

 

Postępowanie w ramach naboru przeprowadziła Komisja Konkursowa  w składzie:

- Przewodniczący -  Katarzyna Nykiel,

- Sekretarz    Krystyna Dubiel,

- Członek – Dorota Jankowska .

 

                               Kierownika GOPS w Bedlnie

 

                                  mgr  Katarzyna Nykiel

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-12 11:53:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-12 11:53:08
  • Liczba odsłon: 939
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3338854]

przewiń do góry