Kierownik

Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno

Bedlno 24

99-311 Bedlno


I N F O R M A C J A

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kasjer


Stosownie do art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz. 902 z poź.zm.) podaje się informację o wyniku przeprowadzonego naboru:W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – kasjer informuje się, iż w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła do urzędu w terminie do dnia 08 września 2017roku jedna oferta.

Po wstępnej ocenie spełniania wymagań formalnych i merytorycznych złożonych dokumentów kandydat został zakwalifikowany do dalszego postępowania.

W wyniku przeprowadzonej w dniu 12 września 2017roku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja wyłoniła na stanowisko kasjer


Panią Agnieszkę Nowicką-Wężyńską zam. Bedlno


Uzasadnienie :


Oferta złożona przez kandydata spełniała wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja uznała, iż kandydat posiada predyspozycję i wiedzę z zakresu przyszłego stanowiska pracy.

Kandydatura w/w oceniona została przez członków komisji pozytywnie.


Postępowanie w ramach naboru przeprowadziła Komisja Konkursowa w składzie:

- Przewodniczący - Magdalena Gawrońska,

- Sekretarz – Bożena Kunicka.Kierownik CUW Gminy Bedlno


mgr Magdalena Gawrońska

Bedlno, dnia 2017.09.12Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-12 11:50:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-12 11:50:31
  • Liczba odsłon: 764
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683387]

przewiń do góry