O B W I E S Z C Z E N I E

 

                                         WÓJTA   GMINY  BEDLNO

 

           

 

 

                     Stosownie   do   art.  . 53  ust. 1  z    dnia    27 marca    2003 r.  o   planowaniu    i  zagospodarowaniu    przestrzennym   ( Dz. U. Nr 80,  poz. 717   z  2003 r.  z  póź.  zm.)

 

 

                                                        z a w i a d a m i a    s i ę

 

 

       że   w   dniu   24   września   2009  roku    zostało  zakończone    postępowanie   w  sprawie   ustalenia  lokalizacji   celu    publicznego   obejmującej:   budowę   drogi  wewnętrznej  z  placem  manewrowym,   zjazdu  z  drogi  publicznej  wraz  z jej  przebudową  i  poszerzeniem,  przyłącza  linii    energetycznej  kablowej  SN  wraz  z kablami  sterowania  i  telekomunikacyjnymi wraz  z  niezbędnymi  urządzeniami  elektroenergetycznymi  oraz   jednej  elektrowni  wiatrowej, na działce  nr 53 i 138  w  miejscowości  Plecka  Dąbrowa.

                                

 

 

 

Bedlno, dnia  24.09.2009 r.

 

 

                                                                                                     Wójt  Gminy

                                                                                            mgr inż. Krzysztof  Kołach

                               

                                                                        

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-09-28 14:55:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-28 14:55:27
  • Liczba odsłon: 1044
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332823]

przewiń do góry