Urząd Gminy

Bedlno

 

                                                            I N F O R M A C J A

                                             o wyniku  naboru  na  wolne  stanowisko  urzędnicze 

                                             do spraw kancelaryjno - biurowych  

w Urzędzie Gminy w  Bedlnie

                Stosownie do art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U Nr 223, poz. 1458) podaje się informację o wynikach przeprowadzonego naboru:

 

 

1.       W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zatrudniona zastała Pani – KATARZYNA GOLIS zam. Bedlno, z którą została zawarta umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 1 lutego 2009 roku na czas określony 6 miesięcy.

2.       Wyłoniona kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Posiada wykształcenie wymagane na stanowisku pracy, na które przeprowadzony był nabór.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wzorowo zaprezentowała swoją osobowość i umiejętności.

O przydatności Pani Katarzyny Golis na w/w stanowisko zdecydowała najlepsza spośród zakwalifikowanych kandydatów znajomość zagadnień dotyczących zakresu zadań przewidzianych w przyszłej pracy.  

Postępowanie w ramach naboru przeprowadził zespół w składzie:

- Przewodniczący - Wójt Gminy  - mgr inż. Krzysztof Kołach,

- Sekretarz - – inspektor ds. kadr – Wanda Pejas,

- Członek – Sekretarz Gminy – Jacek Gasik.

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

 

                                              mgr inż.  Krzysztof   Kołach                           

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-03 11:01:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-03 11:01:14
  • Liczba odsłon: 1113
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332606]

przewiń do góry