Bedlno, dn. 27.02.2023 r.

RiOŚ.6220.7.2022

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Bedlno

 

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam, że   dn. 27 lutego 2023r.  Wójt Gminy Bedlno wydał decyzję znak: RiOŚ.6220.7.2022 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania   na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeronice”.

 

 

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami właściwych organów) w siedzibie Urzędu Gminy   w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno (pokój nr 28)   w godzinach pracy Urzędu. 

 

 

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

 

 

Podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni od dn. 27 lutego 2023r. do dn. 13 marca 2023r. włącznie.

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-02-27 13:51:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-27 13:53:14
  • Liczba odsłon: 35
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2759962]

przewiń do góry