Bedlno, 12.01.2022 r.

RiOŚ.6220.3.2021

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Bedlno

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku     o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam, że   dn. 12 stycznia 2022r. Wójt Gminy Bedlno wydał decyzję znak: RiOŚ.6220.3.2021 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego do hodowli bydła wraz z niezbędną infrastrukturą – przedsięwzięcie realizowane na dz. nr ew. 137 obr. Orłów – Kolonia, w miejscowości Orłów – Kolonia, gm. Bedlno,

 

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami właściwych organów) w siedzibie Urzędu Gminy   w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno (pokój nr 28)   w godzinach pracy Urzędu. 

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

 

 

Podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni od dn. 12 stycznia 2022r. do dn. 26 stycznia 2022 r. włącznie.

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-12 14:34:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-12 14:39:23
  • Liczba odsłon: 228
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683374]

przewiń do góry