Bedlno, dn.  22.09.2022r.

 

RiOŚ.6220.5.2022

 

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Bedlno

 

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku     o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam, że   dn. 22 września 2022r. Wójt Gminy Bedlno wydał decyzję znak: RiOŚ.6220.5.2022 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania   na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ew. 61/6, 61/7, 62/2, 62/3 (obręb 0001) w obrębie ew. Antoniew, Gmina Bedlno oraz linii kablowych łączących poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie dz. o nr ew. 63 w obr. Antoniew, Gmina Bedlno”.

 

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami właściwych organów) w siedzibie Urzędu Gminy   w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno (pokój nr 28)   w godzinach pracy Urzędu. 

 

Wójt Gminy

/-/ Józef Ignaczewski

Podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni od dn. 22.09.2022r. do dn. 6.10.2022r. włącznie.

                                                                              

Załączone pliki:
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Łąpieś
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data dodania: 2022-09-22 08:57:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-22 08:57:37
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Łąpieś
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data dodania: 2022-09-22 08:57:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-22 08:57:37
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-09-22 08:55:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-22 08:57:37
 • Liczba odsłon: 293
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335386]

przewiń do góry