Bedlno, dn. 11.05.2022 r.

RiOŚ.6220.3.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bedlno

o wszczęciu postępowania

i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia    14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)  w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy      z dnia    3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r. poz. 247 ze zm.)    

zawiadamiam,

że w dniu 28 kwietnia 2022 r. zostało wszczęte na wniosek Copernic Black Sp. z o.o.  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Szewce Nadolne o mocy 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie części działek o nr ewid. 65, 66, obręb 0033 Szewce Nadolne, gmina Bedlno.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Bedlnie Bedlno 24, 99-311 Bedlno, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pismami z dn. 11 maja 2022 r. Wójt Gminy Bedlno wystąpił do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie z prośbą o wyrażenie opinii  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Szewce Nadolne o mocy 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie części działek o nr ewid. 65, 66, obręb 0033 Szewce Nadolne, gmina Bedlno.

 

Załącznik: klauzula RODO

 

Podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni od dnia 11.05.2022r. do dnia 25.05.2022r. włącznie.

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

Załączone pliki:
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Łąpieś
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data dodania: 2022-05-11 14:11:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-11 14:11:58
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-05-11 14:08:28
 • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-11 14:11:58
 • Liczba odsłon: 377
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3338693]

przewiń do góry