Bedlno, 14.12.2021 r.

RiOŚ.6220.6.2021

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Bedlno

 

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku     o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam, że   dn. 14 grudnia 2021 roku Wójt Gminy Bedlno wydał decyzję znak: RiOŚ.6220.6.2021 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania   na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Pniewska Kolonia”, zadanie realizowane w ramach inwestycji: Modernizacja dróg gminnych.

 

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami właściwych organów) w siedzibie Urzędu Gminy   w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno (pokój nr 28)   w godzinach pracy Urzędu. 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

 

Podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni od dn. 14 grudnia 2021r. do dn. 28 grudnia 2021r. włącznie.

                                                                               

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-12-14 08:29:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-14 08:32:47
  • Liczba odsłon: 527
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3334937]

przewiń do góry