Bedlno, dn. 5.01.2023 r.

RiOŚ.6220.11.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bedlno

o wszczęciu postępowania

i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia   14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)  w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy      z dnia    3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.)    

zawiadamiam,

że w dniu 21 grudnia 2022 r. zostało wszczęte na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedz. w Warszawie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Odtworzenie urządzeń piętrzących wodę na Kanale Stradzewskim wraz z odpływami.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Bedlnie Bedlno 24, 99-311 Bedlno, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pismami z dn. 5 stycznia 2023 r. Wójt Gminy Bedlno wystąpił do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie z prośbą o wyrażenie opinii  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  dla przedsięwzięcia pn. Odtworzenie urządzeń piętrzących wodę na Kanale Stradzewskim wraz z odpływami.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Józef Ignaczewski

 

 

Załącznik: klauzula RODO

 

Podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni od dnia 5.01.2023r. do dnia 19.01.2023r. włącznie.

Załączone pliki:
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Łąpieś
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data dodania: 2023-01-05 13:12:03
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-05 13:12:03
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-05 13:10:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-05 13:12:03
 • Liczba odsłon: 258
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335109]

przewiń do góry