Bedlno, dn.  22.09.2022r.

 

RiOŚ.6220.6.2022

 

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Bedlno

 

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku     o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam, że   dn. 22 września 2022r. Wójt Gminy Bedlno wydał decyzję znak: RiOŚ.6220.6.2022 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania   na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa 1-3 instalacji fotowoltaicznych pn. TRAWIN, na terenie działki 13/1 obręb Trawin, o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania.

 

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami właściwych organów) w siedzibie Urzędu Gminy   w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno (pokój nr 28)   w godzinach pracy Urzędu. 

 

Wójt Gminy

/-/ Józef Ignaczewski

Podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni od dn. 22.09.2022r. do dn. 6.10.2022r. włącznie.

 

Załączone pliki:
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Łąpieś
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data dodania: 2022-09-22 14:48:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-22 14:48:17
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Łąpieś
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data dodania: 2022-09-22 14:48:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-22 14:48:17
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-09-22 14:45:33
 • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-22 14:48:17
 • Liczba odsłon: 92
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671950]

przewiń do góry