Bedlno, dn.  2.09.2022r.

 

RiOŚ.6220.2.2022

 

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Bedlno

 

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku     o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam, że   dn. 9 września 2022r. Wójt Gminy Bedlno wydał decyzję znak: RiOŚ.6220.2.2022 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania   na środowisko dla przedsięwzięcia pn. wykonanie urządzenia wodnego – obudowy otworu geologicznego na działce ewidencyjnej nr 178 obręb 0027 Plecka Dąbrowa, gm. Bedlno, powiat kutnowski, woj. łódzkie, umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworu trzeciorzędu (neogenu).

 

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami właściwych organów) w siedzibie Urzędu Gminy   w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno (pokój nr 28)   w godzinach pracy Urzędu. 

 

 

 

Z up. Wójta Gminy

Sekretarz Gminy

         /-/ Zenon Dąbrowski

 

 

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni od dn. 2.09.2022r. do dn. 16.09.2022r. włącznie.

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-09-02 15:08:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-02 15:10:26
  • Liczba odsłon: 339
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335441]

przewiń do góry