Bedlno, 26.01.2022 r.

RiOŚ.6220.2.2021

 

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Bedlno

 

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku     o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam, że   dn. 26 stycznia 2022r. Wójt Gminy Bedlno wydał decyzję znak: RiOŚ.6220.2.2021 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku inwentarskiego do hodowli bydła wraz z niezbędną infrastrukturą – przedsięwzięcie realizowane na dz. nr ew. 160 obr. Stanisławice, na terenie gospodarstwa rolnego dz. nr ew. 1, 16 obr. Górki Stradzewskie, dz. nr ew. 160 obr. Stanisławice, w miejscowości Stradzew, gm. Bedlno.

 

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami właściwych organów) w siedzibie Urzędu Gminy   w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno (pokój nr 28)   w godzinach pracy Urzędu. 

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

 

Podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni od dn. 26 stycznia 2022r. do dn. 9 lutego 2022 r. włącznie.

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-26 10:25:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-26 10:29:44
  • Liczba odsłon: 267
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680053]

przewiń do góry