Bedlno,  dn. 21.07.2022 r.

RiOŚ.6220.2.2019

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bedlno

 

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2021r.  poz. 735 ze zm.) związku ze złożeniem w dn. 12 lipca 2022 r. w tut. Urzędzie w przez panią Katarzynę Szymurską   wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa chlewni rozrodu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. gr. 151/2 i 152/2 obręb Wola Kałkowa, gmina Bedlno, powiat kutnowski, województwo łódzkie, zgodnie z art. 98 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r.  (Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.)   proszę o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma pod rygorem pominięcia.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Podano do publicznej wiadomości od dnia 21.07.2022r. na okres 14 dni.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Józef Ignaczewski

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-07-21 10:17:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-21 10:19:52
  • Liczba odsłon: 403
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347346]

przewiń do góry