Bedlno, dn.  17.05.2022r.

 

RiOŚ.6220.1.2022

 

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Bedlno

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku     o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam, że   dn. 17 maja 2022 roku Wójt Gminy Bedlno wydał decyzję znak: RiOŚ.6220.1.2022 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania   na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ujęć wody w Kamilewie w ramach inwestycji pn. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę – stacja uzdatniania wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno”.

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami właściwych organów) w siedzibie Urzędu Gminy   w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno (pokój nr 28)   w godzinach pracy Urzędu. 

 

 

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

 

Podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni od dn. 17 maja 2022r. do dn. 31 maja 2022r. włącznie.

Załącznik: decyzja RiOŚ.6220.1.2022 z dn. 17.05.2022

 

Załączone pliki:
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Łąpieś
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data dodania: 2022-05-17 09:48:20
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-17 09:48:20
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-05-17 09:44:42
 • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-17 09:48:20
 • Liczba odsłon: 196
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2679540]

przewiń do góry