Nr XXVII/186/2006 z dnia 23 lutego 2006 r w sprawie przystąpienia Gminy Bedlno do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" i przyjęcia Statutu. UCHWAŁA Z ZAŁĄCZNIKIEM

Nr XXVII/187/2006 z dnia 23 lutego 2006 r w sprawie rekomendacji członków zwczajnych Stowarzyszeń Rozwoju Gmin "CENTRUM"

Nr XXVII/188/2006 z dnia 23 lutego 2006 r w sprawie przystąpienia do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nr XXVII/189/2006 z dnia 23 lutego 2006 r w sprawie organizowania pogrzebu oraz wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu

Nr XXVIII/190/2006 z dnia 24 marca 2006 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2006 rok

załącznik do uchwały XXVIII/190/2006 - wersja *.doc

                                                                  - wesja  *.rar 

Nr XXVIII/191/2006 z dnia 24 marca 2006 r w sprawie określenia zasad wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

Nr XXVIII/192/2006 z dnia 24 marca 2006 r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomosci zabudowanej położonej w Stradzewie.  

Nr XXVIII/193/2006 z dnia 24 marca 2006 r w sprawie   ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Bedlno.

Nr XXVIII/194/2006 z dnia 24 marca 2006 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej niezabudowanej w miejscowości Stanisławice.

Nr XXVIII/195/2006 z dnia 24 marca 2006 r w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2006

Nr XXVIII/196/2006 z dnia 24 marca 2006 r w sprawie zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego i przyjęcia tekstu jednolitego statutu ZGRK.

załącznik do uchwały Nr XXVIII/196/2006 r - wersja *.doc

Nr XXVIII/197/2006 z dnia 24 marca 2006 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy Bedlno za 2005 rok

Nr XXIX/198/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie zmian w planie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych w 2006 roku

 

Nr XXIX/200/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie określenia szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Bedlno a także wskazania organów do tego uprawnionych

 

Nr XXIX/201/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie nadania imienia Gminazjum w Bedlnie

 

Nr XXIX/202/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie ustanowienia godności "Honorowy Obywatel Gminy Bedlno"

- załącznik do uchwały - wersja *.doc

- załączniki do Regulaminu nadawania godności "Honorowy Obywatel Gminy Bedlno"  - nr 1 ,     nr 2 ,     nr 3 .

 

Nr XXIX/203/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie nadania Flagi Gminy Bedlno

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

 

Nr XXIX/204/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na rok 2006 na nagrody

 

Nr XXIX/205/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/193/2006 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Bedlno

 

Nr XXIX/206/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie zamiaru zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych

 

Nr XXIX/207/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Annetów

 

Nr XXX/208/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2006 roku

- załącznik nr 1, wersja *.jpg

- część 1

- część 2

 

Nr XXX/209/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bedlno za I półrocze roku budżetowego

 

Nr XXX/210/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r w sprawie trybu postepowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji na cele publiczne dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposób ich rozliczania i kontroli zleconego zadania

 

 

Nr XXX/211/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na rzecz niepublicznych szkół działających na terenie Gminy Bedlno.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jankowska Dorota
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-22 12:49:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Jankowska Dorota
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-25 13:58:14
  • Liczba odsłon: 1471
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335270]

przewiń do góry