UCHWAŁA NR XII/73/2004

RADA GMINY BEDLNO

z dnia 26 marca 2004 roku.

 

w sprawie :   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Szewcach Walentyna.

 

 

           Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z2001 roku Nr 142 poz.1591;z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz . 984, Nr 153 poz .1271, Nr 214  poz. 1806 ; z 2003r. Nr 80 poz. 717  i Nr 162, poz. 1568) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2000r Nr 46 poz. 543, Nr 6 poz. 70 ; z 2001r Dz.U. Nr 129 poz.1447, Nr 154 poz. 1800;z 2002r. Dz.U. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 126 poz.1070, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058:z  2003r Dz.U. Nr 1 poz. 15, Nr80 poz. 712, 720 i 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124;z 2004r. Dz.U. Nr 6 poz. 39).

 

 

Rada Gminy w Bedlnie uchwaliła co następuje :

 

& 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Szewce Walentyna oznaczonej numerem działki 39/3 o powierzchni 0,10 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Kutnie prowadzona jest Księga Wieczysta Nr 14258 urządzona na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego  w Płocku Nr GK.VIII.&211-1/4/97 z dnia 01.08.1997r.(uprawomocniona 22.08.1997r)w sprawie nabycia przez Gminę Bedlno z mocy prawa.

 

& 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno.

 

& 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                 Jacek Tarka

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łucja Myszkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-04-09 08:58:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Łucja Myszkowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-09 08:58:53
  • Liczba odsłon: 1188
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3334863]

przewiń do góry