Nr XVIII/114/2005 z dnia 08 lutego 2005 r w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczególne warunki przyznawania dodatków za wysługę lat,motywacyjnego,funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegułowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych,szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno.

załącznik1

Nr XVIII/115/2005 z dnia 08 lutego 2005 r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej położonej w Pleckiej Dąbrowie.

Nr XVIII/116/2005 r z dnia 08 lutego 2005 r w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bedlno. 

Nr XIX/117/2005 r z dnia 24 marca 2005 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2005 rok.

Nr XIX/118/2005 r z dnia 24 marca 2005 r w sprawie uchwalenia regulaminu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno

zalacznik1

Nr XIX/119/2005 r z dnia 24 marca 2005 r w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bedlno 

zalacznik1

Nr XIX/120/2005 r z dnia 24 marca 2005 r w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

zalacznik

Nr XIX/121/2005 r z dnia 24 marca 2005 r w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bedlno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2005

zalacznik

Nr XIX/122/2005 r z dnia 24 marca 2005 r w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Nr XIX/123/2005 r z dnia 24 marca 2005 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej niezabudowanej położonej w Pniewie

Nr XIX/124/2005 r z dnia 24 marca 2005 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej częściowo zabudowanej położonej w Pniewie

Nr XIX/125/2005 r dnia 24 marca 2005 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej zabudowanej położonej w Mirosławicach

Nr XIX/126/2005 r z dnia 24 marca 2005 r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej położonej w Woli Kałkowej

Nr XIX/127/2005 r z dnia 24 marca 2005 r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej położonej w Tomczycach

Nr XIX/128/2005 r z dnia 24 marca 2005 r w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Anetów

Nr XIX/129/2005 r z dnia 24 marca 2005 r w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Szewce - Walentyna

Nr XIX/130/2005 r z dnia 24 marca 2005 r w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Orłów

Nr XIX/131/2005 r z dnia 24 marca 2005 r w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Orłów-Parcel

Nr XIX/132/2005 r z dnia 24 marca 2005 r w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Nowy Frańciszków

Nr XIX/133/2005 r z dnia 24 marca 2005 r w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Stary Frańciszków

Nr XIX/134/2005 r z dnia 24 marca 2005 r w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Kaźmierek

Nr XX/135/2005 r z dnia 25 kwietnia 2005 r w sprawie udzielenia absolutorium

Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy Bedlno za 2004

Nr XX/136/2005 r z dnia 25 kwietnia 2005 r w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2005 roku  

Nr XX/137/2005 r z dnia 25 kwietnia 2005 r w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2005 r

Nr XX/138/2005 r z dnia 25 kwietnia 2005 r w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na 2005-2006

Nr XX/139/2005 r z dnia 25 kwietnia 2005 r w sprawie zmian Strategii Rozwoju Gminy Bedlno 2000-2010

Nr XX/140/2005 r z dnia 25 kwietnia 2005 r w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bedlno

Nr XX/141/2005 r z dnia 25 kwietnia 2005 r w sprawie przyjęcia rozwoju miejscowości Bedlno

Załącznik do Uchwały XX/141/2005 - wersja *.doc

                                                            - wersia *.rar

Nr XX/142/2005 r z dnia 25 kwietnia 2005 r   uchylajaca uchwały w sprawie:trybu i szczegółowych warunkóws zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Nr XX/143/2005 r z dnia 25 kwietnia 2005 r w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie środków  finansowych przewidzianych w budżecie gminy na rok 2005 na nagrody

Nr XXI/144/2005 r z dnia 31 maja 2005 r w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2005 roku

Nr XXI/145/2005 r z dnia 31 maja 2005 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2005 roku

Nr XXI/146/2005 r z dnia 31 maja 2005 r w sprawie zmian w Planie Rozwoju Miejscowości Bedlno

Nr XXI/147/2005 r z dnia 31 maja 2005 r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Bedlno

Nr XXII/148/2005 r z dnia 03 sierpnia 2005 r w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2005 r

Załącznik do Uchwały XXII/148/2005 - wersja *.doc

 

 

Nr XXIII/155/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 r w sprawie przyjęcia zmian w "Planie Rozwoju Miejscowości Bedlno"

Nr XXIII/156/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 r w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2005 roku

Załącznik do Uchwały XXIII/156/2005 - wersja *.doc

Nr XXIII/157/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 r w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na rok 2005 na nagrody

Nr XXIV/158/2005 z dnia 28 października 2005 r wsprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2005 roku

Nr XXIV/159/2005 z dnia 28 października 2005 r w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2005 roku

Nr XXIV/160/2005 z dnia 28 października 2005 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2005 roku

Nr XXIV/161/2005 z dnia 28 października 2005 r w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Nr_XXIV/162/2005 z dnia 28 października 2005r  w sprawie ustanowienia herbu Gminy Bedlno 

Nr XXV/168/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości

Nr XXV/169/2005  z dnia 7 grudnia 2005 r w sprawie  określenia   wzorów formularzy informacji oraz deklaracji niezbędnych do wymiaru podatku rolnego i  leśnego

 

 

 

 

 


 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jankowska Dorota
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-03-23 13:09:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-10 09:54:33
  • Liczba odsłon: 1196
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2679750]

przewiń do góry