„UCHWAŁA   NR  XII/76/2004

RADY  GMINY    BEDLNO      

z  dnia   26  marca 2004 r

 

 

w   sprawie  utworzenia  obwodów  głosowania,  ustalenia ich numerów, granic  oraz siedzib  obwodowych komisji  wyborczych  w   Domu Pomocy  Społecznej  w  Pniewie oraz  w  Domu Pomocy  Społecznej  w  Wojszycach  w  celu przeprowadzenia  głosowania  w  wyborach  do  Parlamentu  Europejskiego  w  2004 r. „

 

 

            „Na  podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy  z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja  wyborcza do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i   do Senatu Rzeczypospolitej  Polskiej
( Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802,  z 2002 r. Nr 14, poz.128,  Nr 113,  poz. 984,  Nr  127, poz. 1089, Nr 153, poz.1271 i z 2003 r.  Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188  oraz  z  2004 r.  Nr 25, poz. 219 )  w  związku   z art. 42  ust. 2   ustawy  z dnia
23  stycznia  2004  r. -  Ordynacja  wyborcza  do  Parlamentu  Europejskiego  ( Dz. U. Nr  25, poz. 219)  Rada  Gminy  Bedlno,   uchwala,  co  następuje”

:

 

§ 1.  1. Tworzy  się  obwód  głosowania  w  Domu  pomocy Społecznej  w  Pniewie  w  celu  

przeprowadzenia  głosowania  w  wyborach  do  Parlamentu  Europejskiego  zarządzonych  na  dzień 13 czerwca 2004 r.

1.      Dla  obwodu  głosowania, o którym mowa  w  ust. 1  ustala  się  numer 6.

2.      Ustala   się  siedzibę  Obwodowej   Komisji Wyborczej  Nr  6 w siedzibie  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Pniewie.

 

§ 2. 1.  Tworzy  się obwód głosowania  w  Domu  Pomocy   Społecznej  w  Wojszycach  w 

celu  przeprowadzenia  głosowania  w  wyborach  do Parlamentu Europejskiego  zarządzonych  na   dzień 13 czerwca 2004 r.

2.      Dla  obwodu  głosowania, o którym mowa  w  ust. 1  ustala  się  numer 7.

3.      Ustala   się  siedzibę  Obwodowej   Komisji Wyborczej  Nr  7 w siedzibie  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Wojszycach.

 

§ 3. Uchwała   wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia,  podlega ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Łódzkiego  i obwieszczeniu  w  sposób  przyjęty  na  terenie   Gminy  Bedlno. 

 

 

                                                          Przewodniczący  Rady Gminy Bedlno                                                                                       Jacek   Tarka

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łucja Myszkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-04-09 09:06:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Łucja Myszkowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-09 09:06:07
  • Liczba odsłon: 928
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683261]

przewiń do góry