UCHWAŁA   Nr XII/75/2004

R  a  d  y     G  m  i  n  y     B  E  D  L  N  O

 

z dnia  26 marca 2004 roku.

 

w sprawie :

         zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Antoniew.

 

 

            Na  podstawie  § 10 pkt 4 Statutu sołectwa przyjętego Uchwałą  Rady  Gminy  Bedlno   Nr 93/XIV/96  z  dnia 16 lutego  1996  roku w sprawie przyjęcia statutu sołectwa oraz art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz.1591, zm. z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 12747; Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568)

i w związku ze złożoną pisemną rezygnacją pełniącego funkcję sołtysa

Rada Gminy  BEDLNO  uchwala co następuje :

 

            § 1. Zarządza się przeprowadzenie wyboru sołtysa sołectwa Antoniew w terminie do dnia 15 kwietnia 2004 roku.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy Bedlno.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                   Przewodniczący

 Rady    Gminy     B E D L N O

 

                                                  JACEK     TARKA

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łucja Myszkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-04-09 09:03:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Łucja Myszkowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-09 09:03:08
  • Liczba odsłon: 1155
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332840]

przewiń do góry