UCHWAŁA  NR XII/74/2004

RADY  GMINY  BEDLNO

z dnia 26 marca 2004 roku.

 

 

w sprawie:  wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny   

                     nieruchomości  zabudowanych.

 

         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r.Dz.U.Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568)

 

Rada  Gminy Bedlno uchwala co następuje :

 

          & 1. Wyrazić zgodę na nabycie w drodze darowizny:

-od Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowej Górze nieruchomości zabudowanej

  oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 141/5 o powierzchni 0,1475 ha   

  położoną w  Dębowej Górze. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w 

  w Kutnie prowadzona jest Księga Wieczysta Nr 7292.

- od Ochotniczej Straży Pożarnej w Załusinie nieruchomości zabudowanej

  oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 36/2 o powierzchni 0,25 ha

  położonej  w Załusinie. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w

  Kutnie prowadzona jest Księga Wieczysta Nr 38219.

-od Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłowie Koloni nieruchomości zabudowanej

  oznaczoną numerami działek 220/1 o powierzchni 0,05 ha i 220/2 o pow.

  0,0060 ha  położone w Orłowie Koloni. Dla w/w nieruchomości w Sądzie

  Rejonowym w Kutnie prowadzona jest Księga Wieczysta Nr 3913.

 

          & 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno.

 

          & 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.   

 

 

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           Jacek Tarka

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łucja Myszkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-04-09 09:00:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Łucja Myszkowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-09 09:00:33
  • Liczba odsłon: 1128
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347311]

przewiń do góry