RADA GMINY

   BEDLNO

 

                           " UCHWAŁA Nr XV/87/2004

                    RADY GMINY BEDLNO

                    z dnia 30 września 2004 r. "

 

w sprawie zmian palnów i wydatków budżetowych w 2004 r. "

 

" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 214 , poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 ; z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203) oraz art. 109 ust. 1 i 2 pkt . 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 , Nr 45 , poz 391 , Nr 65 , poz. 594 , Nr 96, poz. 874 , Nr 166 , poz. 1611 , Nr 189 , poz. 1851 ; z 2004 r. Nr 19 , poz. 177)

RADA GMINY BEDLNO uchwala co następuje : "

         

           § 1.1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwote

                     ogółem                                                               - 12.000,-

           2. Dochody określone w ust. 1 dotyczą : 

 

1) Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA                                 - 12.000,-

                    w tym:

                    - część oświatowa subwencji ogólnej pochodząca

                      z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

                      dla j.s.t otrzymana z M.F z przeznaczeniem na

                      dofinansowanie do remontu S.P w Żeronicach   - 12.000,- 

 

           § 2.1 Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 

                    ogółem                                                                - 33.975,- 

           2. Wydatki określone w ust. 1 dotyczą : 

 

1) Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 

 

 

 

 

         

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jankowska Dorota
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-10-06 15:10:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Jankowska Dorota
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-08 10:01:44
  • Liczba odsłon: 944
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671136]

przewiń do góry