„UCHWAŁA   NR. XIII/82/2004

                   R  A  D  Y     G  M  I  N  Y     B  E  D  L  N  O

                            z dnia 23 kwietnia 2003 r.

 

w sprawie:  wyrażenia  zgody  na  uruchomienie  środków  finansowych przewidzianych  w  budżecie  gminy  na  rok  2004  na  nagrody”.

 

         „Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2003r Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 ) oraz w związku z Uchwałą  Nr 133/XIX/96 Rady Gminy Bedlno z dnia 14 sierpnia 1996r w sprawie gospodarowania środkami budżetowymi przyjętymi w budżecie gminy na wypłatę nagród okolicznościowych oraz innych nagród”  RADA  GMINY    Bedlno

  uchwala  co  następuje:

 

         § 1. Wyraża się zgodę na uruchomienie środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na 2004 rok na nagrody dla:

1.     pracowników Urzędu Gminy Bedlno;

2.     pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, t.j.:

1) pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

2) pracowników Gminnego Centrum Kultury i Sportu,

3) pracowników Gminnego Zespołu Oświaty.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                        Przewodniczący  Rady  Gminy

 

                                                                  JACEK  TARKA  
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łucja Myszkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-04-28 15:54:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Łucja Myszkowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-28 15:54:27
  • Liczba odsłon: 1170
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332710]

przewiń do góry