Zaproszenie na XXXIX Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Bedlno na dzień 24 lutego 2023 roku (tj. piątek) godz. 9:00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
   
 1. zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata  2023-2036,
 2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2023 rok;
 3. określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Bedlno;
 4. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
  i transportu nieczystości ciekłych;
 5. zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 

 1. Zakończenie obrad.

 

 

            Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

 

 

 

 

                                                                                                       Przewodnicząca  Rady  Gminy

 

                                                                                                                     Anna Ratajczyk

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-02-23 12:27:05
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-23 12:31:33
 • Liczba odsłon: 46
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2760018]

przewiń do góry