Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Gminy Bedlno - 14 lutego 2022 roku  (tj. poniedziałek) godz. 11:00.

Porządek obrad:

1.       Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.

2.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bedlnie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

3.       Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań.

4.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2022-2033;

b)    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2022 rok;

c)    udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Łódzkiego;

d)    określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

e)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.

  

5.       Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Bedlno

6.       Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Bedlno.

7.      Interpelacje i zapytania Radnych.

8.      Sprawy różne.

9.      Zakończenie obrad.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-02-09 08:11:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-09 08:17:53
  • Liczba odsłon: 270
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683563]

przewiń do góry