Zaproszenie na XXIII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Bedlno 28 maja 2021 roku (tj. piątek) godz. 10:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.

2. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.

3. Przedstawienie przez Wójta Gminy Bedlno Raportu o Stanie Gminy za 2020 rok.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2021-2026;

b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2021 rok;

c) zapewnienia wspólnej obsługi jednostki organizacyjnej Gminy Bedlno zaliczonej do sektora finansów publicznych.
 

5. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Bedlno.

6. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Bedlno.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

 

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

Informuje się, że w dniu 28 maja 2021 r. sesja odbędzie się o godz. 10:30 . Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,  obrady sesji odbędą się bez udziału sołtysów, publiczności oraz mediów. Obrady będzie można oglądać on-line, w podanym wcześniej linku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Ratajczyk

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-05-25 13:18:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-25 13:21:56
  • Liczba odsłon: 820
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332798]

przewiń do góry