Interpelacje i zapytania radnych 2022

1. Interpelacja Nr RG.0003.1.22 radnego Tomasza Ryczkowskiego z dnia 10.01.2022 r. dotycząca interwencji w sprawie zaoranej drogi gminnej w miejscowości Ruszki.

2. Zapytanie Nr RG.0003.2.22 radnego Tomasza Ryczkowskiego z dnia 10.01.2022 r. dotyczące aktualnego zakresu obowiązków gospodarczych (woźnych) w Szkole Podstawowej w Bedlnie.

3. Zapytanie Nr RG.0003.3.22 radnego Tomasza Ryczkowskiego z dnia 10.01.2022 r. dotyczące stanu przydrożnych rowów oraz przepustów wzdłuż drogi gminnej przechodzącej przez miejscowości Groszki i Wyrów.

4. Zapytanie Nr RG.0003.4.22 radnego Tomasza Ryczkowskiego z dnia 07.03.2022 r. dotyczące drogi gminnej w Ruszkach.
5. Zapytanie Nr RG.0003.5.22 radnego Tomasza Ryczkowskiego z dnia 07.03.2022 r. dotyczące montażu hydrantu przeciwpożarowego w miejscowości Marynin.

6. Zapytanie Nr RG.0003.6.22 radnego Tomasza Ryczkowskiego z dnia 07.03.2022 r. dotyczące termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie.

7. Zapytanie Nr RG.0003.7.22 radnego Tomasza Ryczkowskiego z dnia 07.03.2022 r. dotyczące inwestycji drogowych w latach 2019-2021 w gminie Bedlno.

8. Zapytanie Nr RG.0003.8.22 radnego Tomasza Ryczkowskiego z dnia 07.03.2022 r. dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej w gminie Bedlno w 2022 roku.

9. Zapytanie Nr RG.0003.9.22 radnego Tomasza Ryczkowskiego z dnia 07.03.2022 r. dotyczące ogłoszenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie.

10. Zapytanie Nr RG.0003.10.22 radnego Tomasza Ryczkowskiego z dnia 07.03.2022 r. dotyczące płatności elektronicznych w gminie Bedlno.

11. Zapytanie Nr RG.0003.11.22 radnego Tomasza Ryczkowskiego z dnia 07.03.2022 r. dotyczące harmonogramu prac związanych z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Pniewie.

12. Zapytanie Nr RG.0003.12.22 radnego Tomasza Ryczkowskiego z dnia 26.10.2022 r. dotyczące zimowego utrzymania gminnych dróg.

 

Interpelacje i zapytania radnych 2021

1. Zapytanie Nr RG.0003.1.21 radnego Tomasza Ryczkowskiego z dnia 18.01.2021 r. dotyczące zimowego utrzymania gminnych dróg.

2. Zapytanie Nr RG.0003.2.21 radnego Tomasza Ryczkowskiego z dnia 03.02.2021 r. dotyczące przedstawienia informacji dot. tygodniowego wymiaru godzin zajęć indywidualnego nauczania.

3. Interpelacja Nr RG.0003.3.21 radnego Tomasza Ryczkowskiego z dnia 29.03.2021 r. dotycząca łączenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Bedlno.

4. Interpelacja Nr RG.0003.4.21 radnego Tomasza Ryczkowskiego z dnia 30.07.2021 r. dotycząca konserwacji rowu przy drodze gminnej o nr 102018E w Groszkach.

5. Interpelacja Nr RG.0003.5.21 radnego Tomasza Ryczkowskiego z dnia 02.08.2021 r. dotycząca działań mobbingowych w jednej ze szkół podstawowych z terenu Gminy Bedlno.

6. Interpelacja Nr RG.0003.6.21 radnego Tomasza Ryczkowskiego z dnia 06.12.2021 r. dotycząca utrzymania czystości i porządku na terenie Szkoły Podstawowej w Bedlnie i hali sportowej znajdującej się przy szkole.

Interpelacje i zapytania radnych 2020

1. Interpelacja Nr RG.0003.1.20 radnego Tomasza Ryczkowskiego z dnia 14.04.2020r. dotycząca podjęcia działań na rzecz modernizacji Stacji Hydroforowej w Pniewie.
2. Interpelacja Nr RG.0003.2.20 radnego Krzysztofa Trusińskego w imieniu mieszkańców gminy Bedlno z dnia 14.04.2020r. dot. problemu zaopatrywania w wodę mieszkańców przez SUW Pniewo.

3. Interpelacja Nr RG.0003.3.20 radnego Adama Gajewskiego z dnia 15.06.2020r. dotycząca utwardzenia nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Bedlno.

4. Interpelacja Nr RG.0003.4.20 radnego Adama Gajewskiego z dnia 15.06.2020r. dotycząca utwardzenia nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Bedlno.

5. Interpelacja Nr RG.0003.5.20 radnego Adama Gajewskiego z dnia 15.06.2020r. dotycząca montażu tablic informacyjnych z numerami posesji w miejscowościach Bedlno Parcel i Wojszyce Parcel.

6. Interpelacja Nr RG.0003.6.20 radnego Adama Gajewskiego z dnia 29.06.2020r. dotycząca rozwiązania problemu z odpływem wody deszczowej w miejscowości Wojszyce Parcel.

7. Interpelacja Nr RG.0003.7.20 radnego Tomasza Ryczkowskiego z dnia 16.11.2020r. dotycząca utwardzenia dwóch dróg gminnych i drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Wojszycach.

8. Interpelacja Nr RG.0003.8.20 radnego Tomasza Ryczkowskiego z dnia 16.11.2020r. dotycząca pomocy przedsiębiorcom z terenu Gminy Bedlno, którzy płacą podatek od środków transportowych.

 

Interpelacje i zapytania radnych 2019

1. Interpelacja Nr RG.0003.1.19 radnego Tomasza Ryczkowskiego z dnia 28.12.2018r. dotycząca wymiany wrót garażowych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedlnie.
Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-08 12:03:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Włodarczyk Kinga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-08 09:57:55
  • Liczba odsłon: 2000
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2679860]

przewiń do góry