Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Gminy Bedlno - 27 maja 2022 roku (tj. piątek) godz.9:30.

 

Porządek obrad:

 

1.              Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.

2.             Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.

3.             Przedstawienie przez Wójta Gminy Bedlno Raportu o Stanie Gminy za 2021 rok.

4.             Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla Gminy Bedlno.
5.              Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2022-2038;

b)    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2022 rok;

c)    zmiany uchwały Nr XXV/204/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 24 września 2021 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

d)    zmiany uchwały Nr XXI/183/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Bedlnie;

e)    zmiany uchwały Nr XVIII/116/2008 Rady Gminy Bedlno z dnia 17 października 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Bedlno do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” w charakterze członka zwyczajnego i przyjęcia Statutu;

f)     zmiany uchwały Nr XVII/187/2006 Rady Gminy Bedlno z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie rekomendacji członków zwyczajnych Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”;

g)    wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”.
 

6. Przyjęcie sprawozdań Stałych Komisji Rady Gminy Bedlno za 2021 rok.

7. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Bedlno

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

 

Przewodnicząca  Rady  Gminy

Anna Ratajczyk

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-05-23 09:28:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-23 09:32:10
  • Liczba odsłon: 569
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3334840]

przewiń do góry