Zaproszenie na XXX Sesję Rady Gminy Bedlno na dzień 29 marca 2022 roku (tj. wtorek) godz.10:00.

 

Porządek obrad:

 

1.       Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.

2.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2022-2033;

b)    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2022 rok;

c)    zmiany uchwały Nr XXIV/196/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

d)    zmiany uchwały Nr XXV/203/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

e)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025;

f)     przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2022 r.;

g)    zmiany uchwały Nr XXIX/240/22 Rady Gminy Bedlno z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

h)    niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku.

 

3.       Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Bedlno

4.      Interpelacje i zapytania Radnych.

5.      Sprawy różne.

6.      Zakończenie obrad.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-03-22 14:05:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-22 14:09:21
  • Liczba odsłon: 252
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2679801]

przewiń do góry