Zaproszenie na XXV Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Bedlno - 24 września 2021 roku (tj. piątek) godz. 12:00.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata  2021-2033,
 2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2021 rok;
 3. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
 4. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
 5. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych oraz w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
 6. zmiany uchwały Nr XX/196/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Bedlno;
 7. zmiany uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso;
 8. przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bedlno na lata 2021-2026.

3. Interpelacje i zapytania Radnych.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXIV Sesji Rady Gminy Bedlno.

5. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Ratajczyk

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-09-22 09:48:25
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-22 09:54:54
 • Liczba odsłon: 367
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683699]

przewiń do góry