Zaproszenie na XI Sesję Rady Gminy Bedlno - 20 stycznia 2020 roku (tj. poniedziałek) godz. 10:00


Gmina Bedlno – XI Sesja Rady Gminy Bedlno - transmisja na żywo  


Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:  

 

1.        Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.

2.        Podjęcie uchwał w sprawie:

a)        uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2020-2023;

b)        uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2020 rok;

c)        wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Kutnowskiego części zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020;

d)        uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bedlno na lata
2020-2023;

e)        uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2020 rok;

f)          przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Bedlno na 2020 rok;

g)        przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Bedlno na 2020 rok;

h)      Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno,

i)          wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiącej odpady komunalne.

j)            wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

 

3.        Sprawy różne.


Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy dostępny jest do wglądu w pokoju nr 14 w godzinach pracy Urzędu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-15 10:31:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-20 08:26:44
  • Liczba odsłon: 1073
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3334942]

przewiń do góry