IV SESJA RADY GMINY BEDLNO

Uchwała Nr IV/19/2019 z dnia 30 stycznia 2019 rok w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2019 rok
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała Nr IV/26/2019 z dnia 30 stycznia 2019 rok w sprawie przyjęcia Plany Rady Gminy Bedlno na 2019 rok
 
Uchwała Nr IV/27/2019 z dnia 30 stycznia 2019 rok w sprawie przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Bedlno na 2019 rok
 
                                                 V SESJA RADY GMINY BEDLNO
 

UCHWAŁA NR V/28 /2019   RADY GMINY BEDLNO  z dnia 26 marca 2019 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2019 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2019 RADY GMINY BEDLNO  z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2019 rok.

UCHWAŁA NR V/30/2019  RADY GMINY BEDLNO  z dnia 26 marca 2019 r.  w sprawie zmiany uchwały o  uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno  na lata 2019-2022.

UCHWAŁA NR V/31/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Bedlno w sprawie ustalenia wysokości limitu kilometrów w jazdach lokalnych oraz podróżach służbowych (jazdy zamiejscowe dla Wójta Gminy Bedlno)

UCHWAŁA NR V/32/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2019r.  

UCHWAŁA NR V/33/2019  RADY   GMINY   BEDLNO  z dnia   26 marca 2019 r.  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu.

 
VI SESJA RADY GMINY BEDLNO
 

 

UCHWAŁA Nr VI/34/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bedlno wotum zaufania za rok 2018.

 

 
UCHWAŁA NR VI/35/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok
 
 
UCHWAŁA NR VI/37/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Annetów
 
UCHWAŁA NR VI/38/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Antoniew
 
UCHWAŁA NR VI/39/2019 RADY GMINY BEDLNO  z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Bedlno Parcel
 
UCHWAŁA NR VI/40/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Bedlno Wieś
 
UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Dębowa Góra
 
UCHWAŁA NR VI/42/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Ernestynów
 
UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Florianów
 
UCHWAŁA NR VI/44/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Garbów
 
UCHWAŁA NR VI/45/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Głuchów
 
UCHWAŁA NR VI/46/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Gosławice
 
UCHWAŁA NR VI/47/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Groszki
 
UCHWAŁA NR VI/48/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Janów
 
UCHWAŁA NR VI/49/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Jaroszówka
 
UCHWAŁA NR VI/50/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Józefów
 
UCHWAŁA NR VI/51/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Kamilew
 
UCHWAŁA NR VI/52/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Kazimierek
 
UCHWAŁA NR VI/53/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Konstantynów
 
UCHWAŁA NR VI/54/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Kręcieszki
 
UCHWAŁA NR VI/55/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Mateuszew
 
UCHWAŁA NR VI/56/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Orłów Kolonia
 
UCHWAŁA NR VI/57/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Orłów Parcel
 
UCHWAŁA NR VI/58/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Pniewo
 
UCHWAŁA NR VI/59/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Potok
 
UCHWAŁA NR VI/60/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Plecka Dąbrowa
 
UCHWAŁA NR VI/61/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Stanisławice
 
UCHWAŁA NR VI/62/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Stradzew
 
UCHWAŁA NR VI/63/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Szewce Nadolne
 
UCHWAŁA NR VI/64/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Szewce Owsiane
 
UCHWAŁA NR VI/65/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Szewce Walentyna
 
UCHWAŁA NR VI/66/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Waliszew
 
UCHWAŁA NR VI/67/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Wewiórz
 
UCHWAŁA NR VI/68/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Wojszyce Kolonia
 
UCHWAŁA NR VI/69/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Wojszyce Parcel
 
UCHWAŁA NR VI/70/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Wola Kałkowa
 
UCHWAŁA NR VI/71/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Wyrów
 
UCHWAŁA NR VI/72/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Załusin
 
UCHWAŁA NR VI/73/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Zleszyn
 
UCHWAŁA NR VI/74/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Zosinów
 
UCHWAŁA NR VI/75/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Żeronice
 
UCHWAŁA NR VI/76/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. powołanie Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
 
UCHWAŁA NR VI/77/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
 
UCHWAŁA NR VI/78/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bedlno za 2019 rok
 
UCHWAŁA NR VI/79/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządnienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bedlno
 
VII SESJA RADY GMINY BEDLNO
 
UCHWAŁA NR VII/80/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie  zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
 
UCHWAŁA NR VII/81/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2019 rok
 
UCHWAŁA NR VII/82/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 28 sierpnia 2019 r.  w sprawie zmiany uchwały o  uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno  na lata 2019-2022
 
UCHWAŁA NR VII/83/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 28 sierpnia 2019 r.  w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole im. Marii Konopnickiej w Żeronicach 
 
UCHWAŁA NR VII/84/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 28 sierpnia 2019 r.  w sprawie zakończenia działalności  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie 
 
UCHWAŁA NR VII/85/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 28 sierpnia 2019 r.  w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bedlno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
 
 
UCHWAŁA NR VII/86/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 28 sierpnia 2019 r.  w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 
VIII SESJA RADY GMINY BEDLNO
 
UCHWAŁA NR VIII/87/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 25 października 2019 r.   w sprawie  wyboru ławników
 
UCHWAŁA NR VIII/88/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 25 października 2019 r.  w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2019 rok
 
UCHWAŁA NR VIII/89/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 25 października 2019 r.  w sprawie   zmiany składu osobowego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
 
 
UCHWAŁA NR VIII/90/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 25 października 2019 r.  w sprawie  określenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Bedlno i określenia  zasad  zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
 
 
UCHWAŁA NR VIII/91/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 25 października 2019 r.  w sprawie    wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Bedlno
 
UCHWAŁA NR VIII/92/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 25 października 2019 r.  w sprawie    przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2020 rok
 
IX SESJA RADY GMINY BEDLNO
 
UCHWAŁA  Nr IX/93/2019 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2019 rok, 
 
UCHWAŁA  Nr IX/94/2019 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie  zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bedlno na lata 2019-2022, 

UCHWAŁA  Nr IX/95/2019 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

UCHWAŁA  Nr IX/96/2019 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie  przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bedlno,

UCHWAŁA  Nr IX/97/2019 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie  przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bedlno,

UCHWAŁA  Nr IX/98/2019 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie   wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

UCHWAŁA  Nr IX/99/2019 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie   wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu położonego w Wojszycach,

 

X SESJA RADY GMINY BEDLNO

 

UCHWAŁA  Nr X/100/2019 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie  zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bedlno na lata 2019-2022;

UCHWAŁA  Nr X/101/2019 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2019 rok;

UCHWAŁA  Nr X/102/2019 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

UCHWAŁA  Nr X/103/2019 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie  przekazania Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej petycji adw. Renaty Sutor w zakresie punktów 2-11;

UCHWAŁA  Nr X/104/2019 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bedlno;

UCHWAŁA  Nr X/105/2019 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 86/VII/2019 RADY GMINY BEDLNO z dnia 28 sierpnia 2019 r.  w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-21 14:53:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Włodarczyk Kinga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-09 10:15:54
  • Liczba odsłon: 1343
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683749]

przewiń do góry