I SESJA RADY GMINY BEDLNO
 
 
 
 
II SESJA RADY GMINY BEDLNO
 
Uchwała Nr II/3/2018 z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bedlno
 
Uchwała Nr II/4/2018 z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości limitu kilometrów w jazdach lokalnych oraz podróżach służbowych (jazdy zamiejscowe) dla Wójta Gminy Bedlno
 
Uchwała Nr II/5/2018 z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Bedlno
 
Uchwała Nr II/6/2018 z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Bedlno
 
Uchwała Nr II/7/2018 z dnia 03 grudnia 2018 roku w zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/218/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bedlno
 
Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 03 grudnia 2018 rok w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
 
 
III SESJA RADY GMINY BEDLNO
 
Uchwała Nr III/9/2018 z dnia 28 grudnia 2018 rok w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy Bedlno w zakresie  wydatków budżetowych w 2018 roku oraz zmiany uchwały Nr XIX/180/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok
 
Uchwała Nr III/10/2018 z dnia 28 grudnia 2018 rok w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy Bedlno w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku
 
Uchwała Nr III/11/2018 z dnia 28 grudnia 2018 rok w sprawie zmiany  Uchwały Nr XIX/181/2017  Rady Gminy Bedlno  z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2018-2021
 
Uchwała Nr III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 rok w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 
Uchwała Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 rok w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
 
Uchwała Nr III/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018 rok w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów  żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 
Uchwała Nr III/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 rok w sprawie ustanowienia wieloletniego programu  osłonowego gminy Bedlno w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 
Uchwała Nr III/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018 rok w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bedlno na lata 2019-2021
 
Uchwała Nr III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 rok w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bedlno
 
Uchwała Nr III/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 rok w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bedlno
 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-27 13:34:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-02 09:13:22
  • Liczba odsłon: 1561
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347062]

przewiń do góry