Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:  

      1.     Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.

2.     Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmiany uchwały Nr XI/115/20 Rady Gminy Bedlno z dnia 20 stycznia 2020 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

b)     zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bedlno”;

c)     zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2020-2023;

d)     wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2020 rok;

e)     zmieniająca uchwałę Nr XI/113/20 Rady Gminy Bedlno w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno.

 

3.     Interpelacje i zapytania Radnych.

 


Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy dostępny jest do wglądu w pokoju nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

 

Zaproszenie - *.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-21 15:09:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-25 10:54:03
  • Liczba odsłon: 1029
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335033]

przewiń do góry