Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy Bedlno - 30 grudnia 2019 roku (tj. poniedziałek) godz. 09:00

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1 .Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.

2.Podjęcie uchwał w sprawie:

2.1.    zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bedlno na lata 2019-2022;

2.2.    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2019 rok;

2.3.    określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

2.4.    przekazania Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej petycji adw. Renaty Sutor w zakresie punktów 2-11;

2.5.    rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bedlno;

3.Sprawy różne.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy dostępny jest do wglądu w pokoju nr 14 w godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-23 14:36:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-23 14:42:26
  • Liczba odsłon: 839
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2686822]

przewiń do góry