Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Gminy Bedlno - 12 stycznia 2023 roku (tj. czwartek) godz. 09:00.

 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

link do transmisji 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Informacja Członka Zarządu Województwa Łódzkiego Pana Andrzeja Górczyńskiego na temat budżetu woj. Łódzkiego i innych źródeł finansowania.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
   
 1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2023-2036;
 2. uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2023 rok;
 3. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 4. wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Kutnowskiego części zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022-2023;
 5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu;
 6. zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

 

 1. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Bedlno.
 2. Interpelacje i zapytania Radnych
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

 

Przewodnicząca  Rady  Gminy

Anna Ratajczyk

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-05 11:12:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-05 11:13:36
 • Liczba odsłon: 268
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3356028]

przewiń do góry