WYKAZ

lokalu użytkowego stanowiącego własność

Gminy Bedlno przeznaczonego do wydzierżawienia.


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Bedlno podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Bedlno przeznaczonego do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3-ch lat. 1. Lokal użytkowy położony jest w Wojszycach, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 203 o pow. 2,27 ha, KW Nr 26609.

 2. Powierzchnia lokalu do wydzierżawienia wynosi 24 m ².

 3. Budynek, w którym znajduje się lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną. Lokal położony jest na parterze budynku.

 4. Lokal przeznaczony jest do wydzierżawienia w celu prowadzenia działalności handlowej – sklep spożywczo – przemysłowy.

 5. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bedlno – brak planu. Rodzaj użytku – RIVa, B-RIVa, PsIV.

 6. Stawka czynszu za 1 m ² wynosi 6,09 zł/miesięcznie + 22% podatku VAT.

 7. Czynsz płatny będzie miesięcznie do 10 -go każdego miesiąca na konto lub w Kasie Urzędu Gminy w Bedlnie.

 8. Dzierżawca ponosi opłaty za zużytą wodę zgodnie ze wskazaniem licznika w terminach półrocznych (koniec czerwca i koniec grudnia).

 9. Niezależnie od opłacanego czynszu Dzierżawca ponosi opłaty za zużytą energię elektryczną w oparciu o rozliczenie z Zakładu Energetycznego w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

 10. Wysokość czynszu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Stawka czynszu dzierżawnego może być waloryzowana corocznie, wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bedlnie

na okres od 29.10.2010 r. do 19.11.2010 r.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-29 08:01:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-29 08:03:44
 • Liczba odsłon: 850
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335346]

przewiń do góry