WYKAZ

Działki gminnej przeznaczonej do sprzedaży

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Wójt Gminy Bedlno informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno został wywieszony na okres 21 dni tj. do dnia 24.09.2010 r.

wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży.L.p.


Położenie nieruchomości


Numer działki


Nr KW


Powierzchnia


Opis nieruchomości


Cena nieruchomości w zł

Przeznaczenie w planie miejsc. zagospodarowania przestrzennego.

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

1.

Bedlno Kamieniec

153/11

LD1K/00027777/4

0,31

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona przy asfaltowej drodze gminnej.

41.000,00

Brak planu.


Rodzaj użytku:

B-RIIIb 0,13 ha B-RIVa 0,18 ha


Do uzyskanej w wyniku przetargu ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 % zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535).


Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo, stosownie do art. 34 ust. 1. ustawy o gospodarce nieruchomościami powołanej na wstępie, mogą

składać wnioski o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 15.10.2010 r. Po upływie

w/w terminu nieruchomość objęta wykazem będzie przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.


Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. gospodarki gruntami w tut. Urzędzie pokój nr 28,

tel. (024) 282-17-61 lub 282–14-20.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-03 08:15:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-03 08:15:32
  • Liczba odsłon: 683
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683383]

przewiń do góry