WYKAZ

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bedlno przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Bedlno podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bedlno przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców – na okres dwóch lat na cele rolne.


L.p.

Nr działki

Pow. działki

Położenie

Nr KW

Opis nieruchomości (klasa bonitacji)

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Sposób zagospodarowania

1.

239

0,20

Bedlno Kamieniec

9632

R IIIa – 0,02

R IIIb – 0,18

Brak planu.

Uprawy rolnicze

2.

240

0,20

Bedlno Kamieniec

9632

R IIIa- 0,17

R IIIb – 0,03

Brak planu.

Uprawy rolnicze

3.

241

0,20

Bedlno Kamieniec

9632

R IIIa – 0,20

Brak planu.

Uprawy rolnicze

4.

245/1

0,0493

Bedlno

24644

B-R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

5.

246

0,0899

Bedlno

24644

B-R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

6.

247

0,0899

Bedlno

24644

B-R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

7.

254

0,0899

Bedlno

24644

B-R IIIa – 0,0159

B-R IIIb - 0,0740

Brak planu.

Uprawy rolnicze

8.

255

0,0899

Bedlno

24644

B-R IIIa - 0,0259

B-R IIIb – 0,0640

Brak planu.

Uprawy rolnicze

9.

262/1

0,0344

Bedlno

24644

B-R IIIb

Brak planu.

Uprawy rolnicze

10.

256/1

0,0046

Bedlno

24644

B-R IIIa – 0,0013

B-R IIIb – 0,0033

Brak planu.

Uprawy rolnicze

11.

219/2

0,18

Plecka Dąbrowa

32916

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

12.

679

0,1927

Orłów Parcel

30991

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

13.

653

0,0756

Orłów Parcel

30991

Bp

Brak planu.

Uprawy rolnicze

14.

654

0,0761

Orłów Parcel

30991

Bp

Brak planu.

Uprawy rolnicze

15.

655

0,0761

Orłów Parcel

30991

Bp

Brak planu.

Uprawy rolnicze

16.

682

0,0759

Orłów Parcel

30991

B-R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

17.

207/1

0,0844

Plecka Dąbrowa

26625

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

18.

207/2

0,0056

Plecka Dąbrowa

26625

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

19.

208/2

0,0056

Plecka Dąbrowa

26625

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

20.

209/1

0,0844

Plecka Dąbrowa

26625

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

21.

209/2

0,0056

Plecka Dąbrowa

26625

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

22.

210/1

0,0845

Plecka Dąbrowa

26625

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

23.

210/2

0,0055

Plecka Dąbrowa

26625

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

24.

211/1

0,0845

Plecka Dąbrowa

26625

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

25.

211/2

0,0055

Plecka Dąbrowa

26625

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

26.

212/1

0,0846

Plecka Dąbrowa

26625

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

27.

212/2

0,0054

Plecka Dąbrowa

26625

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

28.

213/1

0,0848

Plecka Dąbrowa

26625

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

29.

213/2

0,0052

Plecka Dąbrowa

26625

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

30.

214/1

0,0848

Plecka Dąbrowa

26625

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

31.

214/2

0,0052

Plecka Dąbrowa

26625

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

32.

204/1

0,1174

Plecka Dąbrowa

26625

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

33.

204/4

0,0511

Plecka Dąbrowa

26625

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

34.

204/6

0,0494

Plecka Dąbrowa

26625

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

35.

204/7

0,0485

Plecka Dąbrowa

26625

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

36.

204/8

0,0477

Plecka Dąbrowa

26625

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

37.

204/9

0,0468

Plecka Dąbrowa

26625

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

38.

204/10

0,0460

Plecka Dąbrowa

26625

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

39.

204/11

0,0451

Plecka Dąbrowa

26625

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze


Cechy wspólne dla w/w nieruchomości:

 1. Okres dzierżawy od 27.09.2010 roku do 26.09.2012 roku.

 2. Czynsz płatny za dany rok:

I rata do 15 maja

II rata do 15 września

 1. Podstawą naliczenia I raty czynszu będzie średnia krajowa cena skupu pszenicy podana w obwieszczeniach Prezesa GUS ogłoszona w Monitorze Polskim na II-gie półrocze roku poprzedniego, podstawą naliczenia II raty czynszu będzie średnia krajowa cena skupu pszenicy określona przez Prezesa GUS ogłoszona w Monitorze Polskim w I-szym półroczu danego roku.

 2. Czynsz nie obejmuje podatku lokalnego (od nieruchomości czy rolnego).

 3. Bliższych informacji o w/w nieruchomościach wykorzystywanych w celach rolniczych można uzyskać od pracownika ds. gospodarki gruntami tut. Urzędu pokój nr 28.


Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bedlnie

na okres od 03.09.2010 r do 24.09.2010 r.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-03 08:11:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-03 08:11:37
 • Liczba odsłon: 909
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335286]

przewiń do góry