WYKAZ

części gruntu stanowiącego własność Gminy Bedlno

przeznaczonego do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Bedlno podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat w celu prowadzenia działalności gospodarczej.


L.p.

Nr działki

Pow. działki

Położenie

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Sposób zagospodarowania

1.

265

Cześć o pow.

110 m ² z pow. ogólnej 0,1483 ha

Bedlno Kamieniec

26622

Cześć działki niezabudowanej - przy drodze krajowej Nr 2 Warszawa - Poznań.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Kontener niepołączony trwale z gruntem przeznaczony na działalność gospodarczą – sklep spożywczo –przemysłowy.


  1. Okres dzierżawy od 22.10.2010 r. do 21.10.2013 roku.

  2. Stawka czynszu wynosi 2,66 zł za 1 m ² + 22% podatku VAT. Czynsz płatny będzie miesięcznie - w terminie do 15-go każdego miesiąca na konto lub w Kasie Urzędu Gminy w Bedlnie.

  3. Wysokość czynszu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Stawka czynszu dzierżawnego może być waloryzowana corocznie, wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

  4. Bliższych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać od pracownika ds. gospodarki gruntami tut. Urzędu pokój nr 28.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bedlnie

na okres od 29.10.2010 r do 19.11.2010 r.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-29 07:53:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-29 07:57:38
  • Liczba odsłon: 633
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673275]

przewiń do góry