WYKAZ

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bedlno

przeznaczonej do wydzierżawienia


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Bedlno podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bedlno przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej - na okres dwóch lat na cele rolne.


L.p.

Nr działki

Pow. działki

Położenie

Nr KW

Opis nieruchomości (klasa bonitacji)

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Sposób zagospodarowania

1.

110/3

0,7020

Bedlno Kamieniec

42130

R IIIa – 0,4231

R IIIb – 0,2789

Brak planu.

Uprawy rolnicze


 1. Okres dzierżawy od 27.09.2010 roku do 26.09.2012 roku.

 2. Czynsz płatny za dany rok:

I rata do 15 maja

II rata do 15 września

 1. Podstawą naliczenia I raty czynszu będzie średnia krajowa cena skupu pszenicy podana w obwieszczeniach Prezesa GUS ogłoszona w Monitorze Polskim na II-gie półrocze roku poprzedniego, podstawą naliczenia II raty czynszu będzie średnia krajowa cena skupu pszenicy określona przez Prezesa GUS ogłoszona w Monitorze Polskim w I-szym półroczu danego roku.

 2. Czynsz nie obejmuje podatku lokalnego (od nieruchomości czy rolnego).

 3. Bliższych informacji o w/w nieruchomości wykorzystywanej w celach rolniczych można uzyskać od pracownika ds. gospodarki gruntami tut. Urzędu pokój nr 28.


Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bedlnie

na okres od 03.09.2010 r do 24.09.2010 r.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-03 08:13:54
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-03 08:13:54
 • Liczba odsłon: 985
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332636]

przewiń do góry