Informuję, że zgodnie  z Umową nr 165/OZ/D/2020 zawartą  dn. 15 czerwca 2020r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej   w Łodzi a Gminą Bedlno, zadanie pn. „Usuwanie i  unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Bedlno w 2020 roku”  dofinansowano    w formie dotacji: ze środków udostępnionych przez    WFOŚiGW w Łodzi   do kwoty 47062,00 zł, nie więcej niż 90% wartości kosztu kwalifikowanego całego zadania.

Całkowity koszt zadania: 52292,54 zł netto (koszt kwalifikowany) + vat.

W wyniku realizowanego zadania planowane jest unieszkodliwienie 127,168 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbesto-cementowych.
 

Strona  internetowa  instytucji dotującej zadanie: http://www.zainwestujwekologie.pl

Bedlno, dn. 29.06.2020r.

 

                                                           Wójt Gminy Bedlno

                                                           /-/ Józef Ignaczewski

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-29 09:10:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-29 09:21:16
  • Liczba odsłon: 845
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347048]

przewiń do góry