Informuję, że zgodnie  z Umową nr 43/OZ/D/2019 zawartą  dn. 12 czerwca 2019r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej  w Łodzi a Gminą Bedlno, zadanie pn. „Usuwanie i  unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Bedlno w 2019 roku”  dofinansowano            w formie dotacji: ze środków udostępnionych przez    WFOŚiGW w Łodzi w kwocie  do 38650,00 zł, nie więcej niż 90% wartości kosztu kwalifikowanego całego zadania.

Całkowity koszt zadania: 42945,80 zł netto (koszt kwalifikowany) + vat.

 

W wyniku realizowanego zadania planowane jest unieszkodliwienie 139,232 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbesto-cementowych.

 

Strona  internetowa  instytucji dotującej zadanie:

 

http://www.zainwestujwekologie.pl

 

 

                                                           Wójt Gminy Bedlno

                                                           /-/ Józef IgnaczewskiInformacja_o_dofinansowaniu.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-18 12:21:40
  • Liczba odsłon: 1073
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347387]

przewiń do góry